Google+

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn wij als TK Architectuur & Bouwmanagement actief

Terug naar de Duurzaamheid

Kostenneutrale woning

Beschrijving van het gehele album, tekst over het project.