Google+
Gids in regelgeving, bouwrealisatie & afwikkeling

Verbouwing Formido Doetinchem

Bij projecten in voorbereiding/uitvoering kunt u zien hoe ze zijn begonnen met de uitbreiding van de bestaande
Formido in Doetinchem

Nadat de palen zijn geboord en ingemeten is de fundatiekist gesteld in combinatie met de kelderwanden.
Vervolgens is de wapening aangebracht en zijn de fundatiebalken gestort. Zichtbare ankers geven al aan waar de
staalconstructie komt te staan.

Verbouwing Formido Doetinchem door TK Architect